Διδάσκοντες


Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου είναι το εξής:

α/α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Π.Ε. Τάξη - Τμήμα
1 Αλιπράντης Νικόλαος ΔΑΣΚΑΛΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 70  
2 Βουνάτσος Αντώνιος ΔΑΣΚΑΛΟΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 70 Γ1
3 Βουνάτσου Μυρσίνη ΔΑΣΚΑΛΑ 70 Β1
4 Δοματάς Χαράλαμπος ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 11  
5 Ζαλίδου Ιωάννα ΔΑΣΚΑΛΑ 70 ΣΤ
6 Βασιλειάδου Κυριακή ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 70.50 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
7 Κομνηνός Αναστάσιος ΔΑΣΚΑΛΟΣ 70 Γ2
8 Κούρτογλου Κυριακή ΔΑΣΚΑΛΑ 70 Β2
9 Λιακάτου Μαρία ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ 06  
10 Πήττου Ζωή ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 70.50 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
11 Μαϊστρέλλη Παναγιώτα ΔΑΣΚΑΛΑ 70 Ε
12 Κοτσώνης Ελυθέριος ΚΑΘ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19  
13 Παπαγεωργίου Ανδρέας ΔΑΣΚΑΛΟΣ 70 Α
14 Παπαγιανοπούλου Αρετή ΚΑΘ. ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 32  
15 Βασλά Ευθυμία ΚΑΘ. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 11  
16 Σαμοθρακή Χριστίνα ΔΑΣΚΑΛΑ 70 Δ
17 Σίμου Σοφία ΚΑΘ. ΓΑΛΛΙΚΩΝ 05  
18 Καραμπλιά Μανουέλα ΚΑΘ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ 16.01