Διοίκηση


Εισαγωγικά

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ

Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας λειτουργούσαν στην Αγιάσο στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Αρρεναγωγείο και το Παρθεναγωγείο. Τα σχολεία αυτά συνέχισαν τη λειτουργία τους και μετά την απελευθέρωση της Λέσβου το 1912 και μέχρι το 1929, οπότε τα σχολεία έγιναν μικτά και δημιουργήθηκαν το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγιάσου (Αγριγιώτκου) και το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγιάσου (Μπουτζαλιώτκου). Το 1975 με την Υπουργική Απόφαση Φ.311/41/57308/8-7-1975, ΦΕΚ 658 τΒ΄/21-6-1975 τα δύο σχολεία συγχωνεύτηκαν και απετέλεσαν το 10/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Αγιάσου.

Περισσότερα...

Καθήκοντα διευθυντή

Ο διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου που διευθύνει. Έχει ευθύνη τόσο για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών και για τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο (εκπαιδευτικό επίπεδο), όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την αξιολόγηση του προσωπικού του σχολείου (σε διοικητικό επίπεδο). Όταν απουσιάζει αντικαθίσταται από τον υποδιευθυντή ή από το αρχαιότερο μέλος του διδακτικού προσωπικού.

Περισσότερα...

Καθήκοντα υποδιευθυντή

Ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του και τον βοηθεί στο καθημερινό του έργο. Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. 

Περισσότερα...