Διοίκηση

Εισαγωγικά

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ

Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας λειτουργούσαν στην Αγιάσο στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Αρρεναγωγείο και το Παρθεναγωγείο. Τα σχολεία αυτά συνέχισαν τη λειτουργία τους και μετά την απελευθέρωση της Λέσβου το 1912 και μέχρι το 1929, οπότε τα σχολεία έγιναν μικτά και δημιουργήθηκαν το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγιάσου (Αγριγιώτκου) και το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγιάσου (Μπουτζαλιώτκου). Το 1975 με την Υπουργική Απόφαση Φ.311/41/57308/8-7-1975, ΦΕΚ 658 τΒ΄/21-6-1975 τα δύο σχολεία συγχωνεύτηκαν και απετέλεσαν το 10/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Αγιάσου.

 

Σχ. έτος Διευθυντής Υποδιευθυντής
1975 - 1976 Ευαγγελία Δρακούλα Μιχαήλ Πράτσος
1976 - 1977 Μιχαήλ  Πράτσος Παναγιώτης Νουλέλλης
1977 - 1978 Δημήτριος Ζουμπούλης Μιχαήλ Πράτσος
1978 - 1979 Δημήτριος Ζουμπούλης Μιχαήλ Πράτσος
1979 - 1980 Πελέκος Μπαχαράκης Παναγιώτης Νουλέλλης
1980 - 1981 Παναγιώτης Νουλέλλης Μιχαήλ Πράτσος
1981 - 1982 Παναγιώτης Νουλέλλης Μιχαήλ Πράτσος
1982 - 1983 Γεώργιος Μελιδώνης Παναγιώτης Νουλέλλης
1983 - 1984 Μιχαήλ Πράτσος Κων/νος Τραχανέλλης
1984 - 1985 Μιχαήλ Πράτσος Κων/νος Τραχανέλλης
1985 - 1986 Μιχαήλ Πράτσος Κων/νος Τραχανέλλης
1986 - 1987 Πολύδωρος Πρινίτης Αιμιλία Αβαλιώτου
1987 - 1988 Αιμιλία Αβαλιώτου Ευστράτιος Κουταλέλλης
1988 - 1989 Ευστράτιος Κουταλέλλης Αιμιλία Αβαλιώτου
1989 - 1990 Ευστράτιος Κουταλέλλης Αιμιλία Αβαλιώτου
1990 - 1991 Ευστράτιος Κουταλέλλης Ευστράτιος Τραχανέλλης
1991 - 1992 Ευστράτιος Κουταλέλλης Ευθυμία Παπουτσέλλη
1992 - 1993 Ευστράτιος Κουταλέλλης Ευθυμία Παπουτσέλλη
1993 - 1994 Ευστράτιος Κουταλέλλης Ευθυμία Παπουτσέλλη
1994 - 1995 Ευστράτιος Κουταλέλλης Ευθυμία Παπουτσέλλη
1995 - 1996 Γρηγόριος Χατζηφώτης Βλωτίνα Κουρτζή
1996 - 1997 Γρηγόριος Χατζηφώτης Βλωτίνα Κουρτζή
1997 - 1998 Γρηγόριος Χατζηφώτης Βλωτίνα Κουρτζή
1998 - 1999 Γρηγόριος Χατζηφώτης Γεώργιος Ξενέλλης
1999 - 2000 Γρηγόριος Χατζηφώτης Γεώργιος Ξενέλλης
2000 - 2001 Γρηγόριος Χατζηφώτης Γεώργιος Ξενέλλης
2001 - 2002 Γρηγόριος Χατζηφώτης Γεώργιος Ξενέλλης
2002 - 2003 Γρηγόριος Χατζηφώτης Γεώργιος Ξενέλλης
2003 - 2004 Γρηγόριος Χατζηφώτης Γεώργιος Ξενέλλης
2004 - 2005 Γρηγόριος Χατζηφώτης Γεώργιος Ξενέλλης
2005 - 2006 Γρηγόριος Χατζηφώτης Γεώργιος Ξενέλλης
2006 - 2007 Γρηγόριος Χατζηφώτης Γεώργιος Ξενέλλης
01/09/2007 - 15/11/2007 Αναπληρωτής Διευθυντής:  Γεώργιος Ξενέλλης
16/11/2007 - 31/08/2008 Νικόλαος Αλιπράντης Γεώργιος Ξενέλλης
2008 - 2009 Νικόλαος Αλιπράντης Προκόπιος Γεωργαντής
2009 - 2010 Νικόλαος Αλιπράντης Ευαγγελία Βεμβεδούκα
2010 - 2011 Νικόλαος Αλιπράντης Αντώνιος Βουνάτσος
2011 - 2012 Νικόλαος Αλιπράντης Αντώνιος Βουνάτσος
2012 - 2013 Νικόλαος Αλιπράντης Αντώνιος Βουνάτσος
2013 - 2014 Νικόλαος Αλιπράντης Αντώνιος Βουνάτσος
2014 - 2015 Νικόλαος Αλιπράντης Αντώνιος Βουνάτσος
2015 - 2017 Νικόλαος Αλιπράντης Αντώνιος Βουνάτσος
2017 - 2018 Νικόλαος Αλιπράντης  
2018 - 2019 Νικόλαος Αλιπράντης Αντώνιος Βουνάτσος
2019 - 2020 Νικόλαος Αλιπράντης  
2020 - 2021 Νικόλαος Αλιπράντης  
2021 - 30/07/2027 Νικόλαος Αλιπράντης