Τμήματα


Τα Τμήματα του Σχολείου Μας

Στο σχολείο μας υπάρχου τα εξής τμήματα:

  • Πρωινή Ζώνη
  • 1 τμήμα Α' τάξης
  • 1 τμήμα Β' τάξης
  • 1 τμήμα Γ' τάξης
  • 1 τμήμα Δ' τάξης
  • 1 τμήμα Ε' τάξης
  • 2 τμήματα Στ' τάξης
  • Τμήμα Ένταξης
  • Ολοήμερο Τμήμα