Τμήματα


Τα Τμήματα του Σχολείου Μας

Στο σχολείο μας υπάρχου τα εξής τμήματα:

  • 2 τμήματα Α' τάξης
  • 2 τμήματα Β' τάξης
  • 2 τμήματα Γ' τάξης
  • 2 τμήματα Δ' τάξης
  • 2 τμήματα Ε' τάξης
  • 2 τμήματα Στ' τάξης