Διοικητικό Συμβούλιο

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας είναι το εξής:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
  Πρόεδρος
  Αντιπρόεδρος
  Γραμματέας
  Μέλος
  Μέλος