Διδάσκοντες

Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου είναι το εξής:

α/α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Π.Ε. Τάξη - Τμήμα
1 Αλιπράντης Νικόλαος ΔΑΣΚΑΛΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 70  
2 Βουνάτσου Αντώνιος ΔΑΣΚΑΛΟΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 70 Γ
3 Βουνάτσου Μυρσίνη ΔΑΣΚΑΛΑ 70 Β
4 Δοματάς Χαράλαμπος ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 11  
5 Αγιασσωτέλλη Ειρήνη ΔΑΣΚΑΛΑ 70 ΣΤ
6 Ανδρεαδέλλη Αικατερίνη ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 71 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1
7 Κομνηνός Αναστάσιος ΔΑΣΚΑΛΟΣ 70 Δ2
8 Γρεβενάρη Πασχαλίνα ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 70.50 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
9 Λιακάτου Μαρία ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ 06  
10 Ντούρου Αγαθή ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 70 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2
11 Μαϊστρέλλη Παναγιώτα ΔΑΣΚΑΛΑ 70 Ε1
12 Νικέλλης Αναστάσιος ΚΑΘ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 86  
13 Παπαγεωργίου Ανδρέας ΔΑΣΚΑΛΟΣ 70 Α
14 Χατζηγιαννάκης Δημήτριος ΔΑΣΚΑΛΟΣ 70 Ε2 
15 Σαμοθρακή Χριστίνα ΔΑΣΚΑΛΑ 70 Δ1
16 Ζαγγογιάννη Παρασκευή ΚΑΘ. ΓΑΛΛΙΚΩΝ 05  
17 Καλέσογλου Δήμητρα ΚΑΘ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ 79.01