Τα Τμήματα του Σχολείου Μας

Στο σχολείο μας υπάρχου τα εξής τμήματα: