Φωτογραφικό υλικό

 

Περίοδος 1950 - 1966:

 

Περίοδος δικτατορίας:

 

Περίοδος μεταπολίτευσης (1975 - 1984):

 

Περίοδος ΣΑΤΥΡΟΥ (1985 - σήμερα):