Φωτογραφικό υλικό από την περίοδο 1950 - 1966 κατά χρονολογική σειρά:

Η Περικεφαλαία (1954)

Το Μέντιουμ (αντικαρνάβαλος, 1955) και ο Μουλαροκίνητος Καρνάβαλος (1955)

Το πλοίο (1957)

Ο πύραυλος (1958)

Η χαρτορίχτρα (1959) και ο Υποψήφιος Δήμαρχος (1959)

Ο Δούρειος Ίππος (1961)

Οι μαύροι (1964)

Τα τριψίματα στις γειτονιές του χωριού (αρχές δεκαετίας 1970)