Ωράριο Καθημερινής Εργασίας

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1η 08:10΄ 08:55΄ -
2η 08:55΄ 09:40΄ 20΄
3η 10:00΄ 10:45΄ -
4η 10:45΄ 11:30΄ 15΄
5η 11:45΄ 12:25΄ 10΄
6η 12:35΄ 13:15΄
7η 13:20΄ 14:00΄ -

                                                          Αγιάσος  14  Σεπτεμβρίου 2015

                                                                      Ο  Δ/ντής  του  Σχολείου

                                                                      Νικόλαος  Αλιπράντης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εφιστάται  η  προσοχή  του  προσωπικού  για  την  πιστή  τήρηση  του  ωραρίου.